Uw bezoek zal er de komende tijd vertrouwd maar tegelijkertijd ook net iets anders uitzien. Om de veiligheid voor ons allen te waarborgen, verwelkomen wij klanten en medewerkers met ziekteverschijnselen niet in de salon. Hiervoor geldt:

  • koorts vanaf 38 graden, luchtwegklachten waaronder hoesten, verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en kortademigheid.
  • Ook klanten of medewerkers van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft, mogen wij geen toegang verlenen.
  • Bezoek ons alleen, zonder verder gezelschap.
  • Een kind of een persoon met beperkingen die begeleiding nodig heeft, verwelkomen wij met maximaal één volwassene.
  • Klanten worden verzocht kort voor hun afspraak naar de salon te komen. Bij voorkeur precies op tijd of maximaal 5 minuten vantevoren.

Wij bewaken 1,5 meter afstand tussen klanten onderling en maken optimaal gebruik van de salonruimte. Ingericht en uitgerust met verdere preventie maatregelen, hopen wij u graag weer van harte te verwelkomen.